SÄG DIN ÅSIKT

Beskriv ungas utmaningar och hjälp politikerna att förändra din värld till det bättre.

BESKIV UTMANINGARNA

CaSYPoT är ett project som är designat för unga från fyra länder i Östersjöregionen; Sverige, Litauen, Ryssland och Polen. Syftet med projektet är att få information om ungas utmaningar för att finna de bästa lösningarna. Om du bor i en av projektets kommuner, kommer du att, via en specialdesignad enkät, kunna beskriva dina önskemål och utmaningar för oss. Baserat på resultatet av enkäten, kan politiker, forskare och fritidsledare hjälpa dig!!!

Fyll i enkäten i din kommun om du är mellan 15 och 17 år. Din skola kommer att låta dig fylla i den anonyma enkäten via en digital plattform eller i pappersformat. Du kan också besöka hemsidans forum där du kan dela dina åsikter med andra unga från andra länder.

 

Dela dina åsikter

Gå till forum