CaSYPoT PROJEKTAS

Pasidalink klausimais, kurie aktualūs tavo kartai ir padėk politikams jaunimo gyvenimą padaryti geresniu.

PROJEKTO VERTINGUMAS

Projektas nukreiptas į vietinės valdžios atstovų menką dalyvavimą Pietų Baltijos programoje ir jų gebėjimų stiprinimą. Suburiant kartu naujus vietinius autoritetus, bendradarbiaujant su universitetais, projektu siekiama parodyti žmogiškųjų išteklių tarpvalstybinio bendradarbiavimo naudą, sprendžiant bendras jaunimo reikalų problemas.

Bendradarbiavimas palengvins Baltijos euroregiono organizacijų tinklo kūrimą ir regionų valdžios institucijų bendradarbiavimą. Pagrindinis projekto tikslas yra didinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, stiprinant vietos valdžios atstovų, dirbančių su jaunimu EBR, gebėjimus. Savivaldybės, projekto partnerės, kartu atliks paauglių apklausą, siekdamos nustatyti jų poreikius ir problemas, o gauti duomenys bus palyginti tarp šalių-dalyvių. Tai kartu ir gerosios patirties sklaidos forma, nes anksčiau tyrimas buvo atliktas Švedijos savivaldybėse. Dabar tyrimo klausimynas pritaikytas kitų šalių nacionaliniuose kontekstuose. Universitetai analizuos gautus rezultatus ir atliks jų palyginimą. Be to, bus sukurtos ir išbandytos papildomos priemonės, siekiant gauti žinių apie projekte dalyvaujančių savivaldybių ir regionų jaunuolių gyvenimo situaciją. Dar daugiau, tai leis sukurti žiniomis grįstą jaunimo strategiją EBR, o taip pat ir pavienių savivaldybių jaunimo strategijas. Tai leis išspręsti keletą jaunimo problemų regione, pvz., mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių. Toks bendradarbiavimas reikalauja, kad vietos valdžios atstovai, atsakingi už jaunimo klausimus, dalintųsi informacija tarpusavyje bei su universitetais, kurie atlieka socialinius tyrimus.  Siekiant parengti aukštos kokybės tyrimą, būtinas glaudus universitetų bendradarbiavimas, kuris taip pat  atliks svarbų vaidmenį formuojant bendrą tinklaveiką.

Pagrindinis rezultatas – tai vietinės valdžios atstovai (taip pat ir naujokai), kurie buvo įtraukti į Pietų Baltijos programą ir mokėsi apie tarpvalstybinio bendradarbiavimo naudą. Projekte dalyvaujančių ir bendradarbiaujančių institucijų dėka, tikimasi paskatinti glaudesnį tarpvalstybinį  bendradarbiavimą projektuose ateityje.

CaSYPoT report – CROSS-BORDER_EN

CaSYPoT-Bartoszyce-PL

CaSYPoT-Slupsk-PL

Casypot-Poland-EN

CaSYPoT-Emmaboda-SE

CaSYPoT-Emmaboda-EN

CaSYPoT-Klaipeda-LT

CaSYPoT-Klaipeda-EN

CaSYPoT-Gusev-RU

CaSYPoT-Svetlogorsk-RU

CaSYPoT-Kaliningrad-EN

APIE KĄ VISA TAI?

Projekte dalyvauja mokslininkai iš Baltijos euroregiono šalių.

Parengę tyrimo instrumentą, mokslininkai rinks ir sistemins informaciją apie jaunus žmones iš išvardintų miestų Švedijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Lietuvoje.

Surinkę duomenis, Baltijos euroregiono mokslininkai pristatys tyrimo rezultatus (vietos) politikams.

DĖKA TO, POLITIKAI GALĖS PADĖTI JAUNIMUI ĮVAIRIOSE JŲ GYVENIMO SRITYSE:

KAS BUS ĮTRAUKTI?

Paaugliai

Vidurinių mokyklų mokiniai - jų požiūris ir nuomonė gali turėti didelę reikšmę.

Universitetai

Jie renka ir apdoroja informaciją, stiprinant žinias, kurios reikalingos plėtoti kvalifikuotus veiksmus, reaguojant į esamą situaciją

Politikai

Vietos valdžia atsako į jaunosios kartos balsą ir siūlo pozityvius pokyčius vietos lygmeniu.

KAIP DALYVAUTI?

Tai paprasta! Jei mokaisi Bartoszyce, Slupske, Guseve, Svetlagorske, Klaipėdoje ar Emmabodoje gali išsakyti savo nuomonę ir požiūrį forume.

Garantuojame, kad Jūsų nuomonės bus išgirstos!

KĄ MES JAU ŽINOME

Projektas jau prasideda. Mokyklose atliekami tyrimai.

KAI GAUSIME TYRIMŲ REZULTATUS, JUOS PARODYSIME ČIA.