PROJEKT CaSYPoT

Przedstaw najważniejsze problemy Twojego pokolenia i pomóż politykom zmienić Twój świat na lepsze.

Wartość projektu

Projekt skierowany jest do partnerów  o niskim udziale w Programie Południowy Bałtyk i mówi o potrzebie większego zaangażowania. Połączenie w jednym projekcie obecnie działających decydentów oraz uczelni ma na celu wskazanie korzyści płynących ze współpracy w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi.

Współpracę będzie wspierać organizacja nadrzędna Euroregionu Bałtyk wraz z zaangażowanymi w projekt władzami lokalnymi. Głównym celem CaSYPoT  jest zwiększenie współpracy transgranicznej, budującej relacje lokalnych organizacji  pracujących z młodzieżą w ramach ERB.

Samorządy partnerskie wspólnie przeprowadzą ankietę wśród nastolatków, która zidentyfikuje ich potrzeby i problemy, dostarczając porównywalne dane. Jest to forma dzielenia się dobrymi praktykami, jako że podobna ankieta była już wcześniej przeprowadzona i wdrożona przez samorządy w Szwecji. Obecnie została ona dostosowana do lokalnego kontekstu pozostałych krajów. Otrzymane rezultaty będą poddane analizie przez uczelnie i porównywane pomiędzy poszczególnymi krajami. Zostaną także stworzone i będą testowane dodatkowe narzędzia służące pozyskaniu wiedzy o sytuacji młodzieży w gminach i regionach biorących udział w projekcie. Ponadto powstanie wspólnie opracowana, oparta na wiedzy strategia młodzieżowa w Euroregionie Bałtyk, jak też lokalne strategie. Pozwoli to zająć się różnymi problemami młodzieży w regionie, jak np. określeniem przyczyn wczesnego porzucania szkoły.

Taka współpraca wymaga od lokalnych działaczy, którzy są odpowiedzialni za kwestie młodzieżowe, podjęcia zarówno wspólnych działań, jak i działań z uczelniami realizującymi kierunki społeczne. Aby przygotować wysokiej jakości ankietę konieczna jest bliska współpraca między uczelniami, co doprowadzi  do stworzenia międzynarodowej sieci.

Główną korzyścią będzie zaangażowanie lokalnych instytucji oraz nowych członków w Program Południowy Bałtyk, a także wiedza dotycząca benefitów współpracy międzynarodowej.

Z dużym prawdopodobieństwem dzięki współpracy w tym projekcie instytucje biorące w nim udział w przyszłości także dołączą do innych projektów transgranicznych.

O CO CHODZI?

Jesteśmy naukowcami uczelni Euroregionu Bałtyk.

Poprzez specjalnie stworzoną ankietę zbieramy informacje o młodzieży z wymienionych miast w Szwecji, Polsce, Rosji i na Litwie.

Akademiccy pracownicy Euroregionu Bałtyk zaprezentują jej wyniki lokalnym politykom.

DZIĘKI TEMU POLITYCY BĘDĄ MOGLI TOWARZYSZYĆ MŁODYM LUDZION W TAKICH OBSZARACH ICH ŻYCIA JAK:

Edukacja i szkolenia
Wolontariat
Participation
Zdrowie i dobre samopoczucie
Zatrudnienie i przedsiębiorczość

KTO ZA TYM STOI?

Nastolatkowie

Uczniowie gimnazjum - ich punkt widzenia będzie miał największe znaczenie

Uniwersytety

Zbierają i przetwarzają informacje, pozyskują wiedzę i opracowują odpowiednie działania merytoryczne.

Politycy

Samorządy wysłuchują głosu młodego pokolenia i przekazują sugestie pozytywnych zmian na poziomie lokalnym.

Jak wziąć udział?

To proste! Jeśli jesteś studentem w Bartoszycach, Słupsku, Gusevie, Svetlgorsku, Kłajpedzie, Emmabodzie, możesz zamieścić swoją opinię na forum.

Gwarantujemy, że Twój głos zostanie wysłuchany!

Co już wiemy

Obecnie program startuje. Prowadzimy ankiety w szkołach.

OTRZYMANE WYNIKI ANKIET BĘDZIEMY WYŚWIETLAĆ TUTAJ